Jeżeli się przypadkiem znajdą lekkomyślni, którzy nieobeznani z żadną częścią matematyki zechcą wszelako o każdej sąd swój dawać powołując się na pewne miejsca Pisma Świętego, źle do tego celu naciągnione i ośmielą się dzieło moje ganić i potępiać, oświadczam: iż o takich wcale nie dbam, tak dalece, że nawet ich sądem jako płochym gardzę.

Mikołaj Kopernik, De revolutionibus orbium coelestium

***

Dzieci gwiazd

ks. Michał Heller (1936)

Moje ciało jest zbudowane z pierwiastków chemicznych, których synteza dokonała się we wnętrzu jakiejś masywnej gwiazdy. Ale budulec dla tych pierwiastków, cząstki elementarne, a nawet niektóre lżejsze pierwiastki, powstały już znacznie wcześniej: w pierwszych kilku minutach po Wielkim Wybuchu.

Wszechświat jest tylko drogą, Kosmiczne rekolekcje, Znak, 2012, ISBN: 978-83-240-1885-7

dodano 25.06.2013 r.

***

Przypadek w fizyce

Marian Smoluchowski (1872-1917)

Nadzwyczajnie mała różnica warunków początkowych rozstrzyga o tem, czy wynik będzie korzystny, czy niekorzystny.

Mała przyczyna, wielki skutek, oto co przedewszystkiem charakteryzuje „przypadek” w zjawiskach fizycznych. Cóż jednak znaczy słowo „mała” różnica?

Uwagi o pojęciu przypadku w zjawiskach fizycznych, monografie PAU 1928 r. t.3. s.77

dodano 1.05.2013 r.

***

Postludium

Richard Feynman (1918-1988)

Główny cel moich wykładów nie polegał na przygotowaniu was do jakiegoś egzaminu, ani nawet do konkretnej pracy w przemyśle. Najbardziej zależało mi na tym, byście potrafili docenić piękno tego świata i dowiedzieli się, jak na niego patrzą fizycy, co w moim przekonaniu stanowi o prawdziwej kulturze naszych czasów.

Wykłady z fizyki Tom 3, Wyd. PWN, ISBN: 83-01-13489-5

dodano 28.04.2013 r.

***

Motywacja uczonego

Albert Einstein (1879-1955)

Jeżeli zaczynam zajmować się jakąś nauką nie z motywów zewnętrznych, jak zdobywanie pieniędzy, ambicja, a także nie, lub przynajmniej nie wyłącznie dla sportowej rozrywki, przyjemności z gimnastyki mózgu, to jako adepta tej nauki musi mnie szczególnie interesować pytanie: jaki cel chce i może osiągnąć nauka, której się oddaję?

Pisma filozoficzne, wyd. De Agostini, ISBN: 83-7316-014-0

dodano 23.04.2013 r.

***

Druga Zasada Termodynamiki

Roger Penrose (1931)

Można odnieść wrażenie, że Druga Zasada wyraża po prostu nieuniknioną i być może przygnębiającą własność naszego istnienia.

Cykle Czasu, wyd.Prószyński i s-ka, ISBN: 978-83-7648-764-9

dodano 21.04.2013 r.

***

Nieskończoność - nicość

Blaise Pascal (1623-1662)

Dusza nasza zabłąkała się w ciało, gdzie znajduje liczbę, czas, wymiary; rozumuje o tym, nazywa to naturą, koniecznością i nie może wierzyć w nic innego.

Wiemy, że istnieje nieskończoność, ale nie znamy jej natury [...]

Myśli, wyd. De Agostini, ISBN: 83-7316-004-3

dodano 21.04.2013 r.

***

Świat Matematyki i jej materialnych cieni

bp Józef Życiński (1948-2011)

Czy obiekty matematyczne się tworzy, czy odkrywa? Czy istnieją one w Platońskim polu racjonalności, budując matrycę tego, co może się urzeczywistnić?

W komputerze zmarłego przedwcześnie Arcybiskupa Józefa Życińskiego znaleziono niemal ukończony tekst książki...

wyd. Copernicus Center Press 2013, ISBN: 978-83-7886-012-9

dodano 20.04.2013 r.

***

Matematyka a fizyka

prof. Krzysztof Maurin (1923)

Szczytem matematyki Greków było przekonanie, że istnieje dokładnie pięć wypukłych wielościanów foremnych (tzw. ciał platońskich). Twierdzenie to stanowi punkt kulminacyjny „Elementów” Euklidesa. Dla Platona fakt ten wiąże się nierozerwalnie z jego filozofią przyrody: tym pieciu bryłom odpowiada pieć elementów, czy też żywiołów [...]

Dla jednego z największych fizyków wszystkich czasów Johannesa Keplera (1571-1630) pięć ciał platońskich było impulsem do jego wielkiego działa astronomicznego „Harmonice mundi”.

wyd. PWN 2011, ISBN: 978-83-01-16256-6

dodano 20.04.2013 r.